Start  /  Serie wydawnicze  /  Wojsko Księstwa Warszawskiego

SERIA: Wojsko Księstwa Warszawskiego

Seria albumowa pt. Wojsko Księstwa Warszawskiego ma już wieloletnią historię. Autorem pomysłu i głównym wykonawcą jest artysta malarz Ryszard Morawski, który jeszcze w latach 70-tych zeszłego wieku zaczął zamieszczać swe barwne ilustracje mundurowe w piśmie „Relax”. W 1992 r. nakładem wydawnictwa Bellona ukazał się pierwszy album z tej serii z podtytułem: Kawaleria, zawierający 33 barwne tablice dotyczące czterech wybranych formacji jazdy: strzelców konnych, kirasjerów, huzarów i krakusów. Cztery lata później, w 1996 r., to samo wydawnictwo wypuściło na rynek księgarski tom poświęcony generalicji i sztabom Księstwa Warszawskiego zawierający już 42 barwne całostronicowe ilustracje. Tekst do obu albumów (od dawna wyczerpanych) napisał nieżyjący już Henryk Wielecki, a inicjały, wyklejki, tablice w kresce i przerywniki są autorstwa Andrzeja Rekść-Raubo.

Po dłuższej ośmioletniej przerwie w 2004 r. entuzjaści mundurów ery napoleońskiej otrzymali trzeci album: Wojsko Księstwa Warszawskiego. Artyleria . Na 50 barwnych planszach (w tym trzy rozkładówki) Ryszard Morawski przedstawił mundury i sprzęt artylerii, inżynierów i saperów. Po raz pierwszy w literaturze polskiej została obszernie omówiona i pokazana artyleria konna, piesza, pułkowa i wałowa, tabory, inżynierowie, saperzy i pontonierzy. Autorem tekstu jest znany historyk Andrzej Nieuważny, wyśmienity znawca dziejów epoki napoleońskiej, zaś wydawcą - Pelta W. Chojnacki (dodruk 2011 Karabela D.Chojnacka). W 2009 r. nakładem wydawnictwa KARABELA D. Chojnacka ukazały się drukiem dwa tomy: Ułani, pospolite ruszenie, żandarmeria (poświęcone 18 pułkom ułańskim polskim i litewskim), zawierające 189 kolorowych tablic Ryszarda Morawskiego. Tekst napisał Adam Paczuski, muzealnik, znawca ikonografii epoki napoleońskiej. Aby wyczerpać temat umundurowania i uzbrojenia wojsk Księstwa Warszawskiego ta sama para autorów: Ryszard Morawski i Adam Paczuski opracowała wydany przez wydawnictwo KARABELA w 2014 r. album Piechota, gwardie narodowe, weterani. Ta dwutomowa, obszerna publikacja zawiera 165 kolorowych plansz, 3 plansze czarno-białe i jedną rozkładówkę, na której pokazana jest w formie schematu organizacja 22 pułków piechoty Księstwa Warszawskiego w latach 1806-1814.

I kolejny, czwarty już tytuł to Generałowie, adiutanci, sztaby (KARABELA 2018). 96 plansz Ryszarda Morawskiego oraz tekst Andrzeja Dusiewicza opracowany z wykorzystaniem materiałów zebranych przez zmarłego przedwcześnie Andrzeja Nieuważnego wzbogacony o rozdział nt odznaczeń generalskich pióra wybitnego polskiego farelisty Tadeusza Jeziorowskiego.
Jest to nowe, kompleksowe opracowanie tematu zwierzchnictwa nad armią Księstwa Warszawskiego, oparte na niewykorzystywanych dotychczas krajowych i zagranicznych źródłach archiwalnych. Książka zawiera kompleksowy opis zagadnień takich jak zmiany w strukturze zarządzania armią, ale również np. służby zdrowia i duszpasterzy posługujący tamtejszym formacjom wojska. W tekście znalazły się również schematy organizacyjne naczelnych urzędów wojskowych oraz pułków piechoty i kawalerii. Zamieszczone w albumie dwie tabele zawierają bliższe dane o nominacjach na poszczególne stopnie i odznaczeniach zarówno generałów Księstwa, jak również polskich wyższych oficerów służących w obcych armiach (na żołdzie francuskim i włoskim).