Start  /  Tam byliśmy  /  Srebrna Góra 2011

Święto Twierdzy Srebrna Góra - 2011 10-12.06.2011 r.

"Jest rok 1807, kampania napoleońska trwa. Największa siła militarna od czasów starożytnego Rzymu podbija niemalże cały stary kontynent. Zdobycie terytorium obecnych Niemiec nie stanowi dla ówczesnej potęgi żadnego problemu. Napoleon kierując swe wojska ku wschodnim rubieżom Europy, nie spodziewa się, że po drodze u podnóża Gór Sowich i Bardzkich leży małe miasteczko - Srebrna Góra (Silberberg), nad którym, na skalnych szczytach, góruje potężna, niczym piramidy, Twierdza Srebrna Góra.
W owym czasie, Srebrna Góra liczy około tysiąc mieszkańców, a na Twierdzy stacjonuje co najmniej trzy razy tyle żołnierzy pruskich. W czerwcu 1807 wojska napoleońskie, podchodzą pod Srebrną Górę, rozbijają obóz i przygotowują się do oblężenia Twierdzy. Pod koniec czerwca 1807 roku rozpoczęła się bitwa. Wojska napoleońskie zdobywają centrum miasteczka. Dla broniącego twierdzę garnizonu zdobycie miasta stanowiło istotne zagrożenie. Dlatego dowódca obrony podjął decyzję o oczyszczeniu przedpola, polegającego na zrównaniu miasta z ziemią. 29 czerwca 1807 roku na maleńkie miasteczko skierowano artylerię Twierdzy. Chwilę później Srebrna Góra praktycznie przestała istnieć. 1 lipca 1807 roku do obrońców i atakujących przyszedł rozkaz o powszechnym zawieszeniu broni pomiędzy stronami. Dla miasta było już za późno. "

Źródło: UG Stoszowice naszemiasto.pl

Twierdza nie została zajęta przez wojska francuskie. 9. lipca 1807 pomiędzy Cesarstwem Francuskim a Królestwem Prus został podpisany traktat pokojowy w Tylży.

HISTORIA TWIERDZY SREBRNOGÓRSKIEJ za: http://www.forty.pl/index.php/historia

W 1764 r. realizację projektu zlecono pruskiemu podpułkownikowi Ludwikowi Wilhelmowi Reglerowi. Opracowany przez niego plan wraz z kosztorysem zaakceptował Fryderyk Wielki 29 IV 1765 r.

:: 1765-77 r. - Budowa twierdzy.

:: 1806-07 r. - Wojny napoleońskie. Inspektor forteczny gen. von Lindner nakazał komendantowi von Schwerinowi rezygnację z obrony miasta i twierdzy.

:: 20 II 1807 r. - Gen Dominik Vandamme wzywa garnizon srebrnogórski do poddania się. Pruski generał Friedrich Wilhelm von Gotzen nakazał przygotowania do obrony twierdzy. Przybyły rotmistrz von Biberstein otrzymał pieniądze na odbudowę wcześniejszych zniszczeń.

:: 4 VI 1807 r. - Potyczka pod Czerwieńczycami. Do niewoli wzięto 7 oficerów i 200 żołnierzy francuskich.

:: 16 VI 1807 r. - Kapitulacja twierdzy w Nysie. Rotmistrz von Biberstein z wojskiem został odwołany do obrony twierdzy w Kłodzku.

:: 25 VI 1807 r. - Kapitulacja twierdzy w Kłodzku.

:: 28 VI 1807 r. - Główny szturm wojsk napoleońskich na Twierdzę Srebrnogórską.