SPIS TREŚCI

Wstęp .................................................................................................................................... 5

Początki karty pocztowej .......................................................................................................... 5

Pocztówki, karty i karnety mundurowe ....................................................................................... 6

Polska .................................................................................................................................... 9

Francja.................................................................................................................................. 28

Wielka Brytania...................................................................................................................... 33

Niemcy ................................................................................................................................. 44

Włochy ................................................................................................................................. 45

Hiszpania............................................................................................................................... 46

Rosja.................................................................................................................................... 47

Noty biograficzne.................................................................................................................... 48

Podsumowanie ....................................................................................................................... 53

Indeks osób ......................................................................................................................... 108

Bibliografia........................................................................................................................... 110

Spis ilustracji........................................................................................................................ 114

Ilustracje.............................................................................................................................. 120