GWARDIA NAPOLEOŃSKA     5

POLSKA GWARDIA     8

„Gwardye Honorowe”    8

Będą szwoleżery    11

Dylematy „polskich Mameluków”    14

W drogę!    15

ZA PIRENEJAMI – 1808/1809    17

Pierwsze nauki i boje    17

Wreszcie razem    19

„WĄWÓZ SAMOSIERRY”    22

Teren i obrońcy    22

Szarża    26

Spory o Somosierrę    30

Madryt wzięty!    33

WOJNA 1809     35

Austria podnosi głowę    35

LATA (POZORNEGO) POKOJU     39

Znowu w Hiszpanii    39

Eskorta pod wiatrakami    42

DRUGA WOJNA POLSKA – 1812     44

Miłe złego początki    44

Od Niemna do Moskwy    46

„W nieszczęśliwem odwrocie”    48

Litewska katastrofa    50

Śladem tatarskich przodków    57

JESZCZE NIE ZGINĘŁA – 1813    62

Znowu na obcej ziemi    62

Krótki żywot pieszej gwardii    68

NAJWIERNIEJSI Z WIERNYCH    74

Akt przedostatni    74

Polscy eklererzy    76

W dwudziestu trzech potrzebach    78

 

KONIEC ŚWIATA SZWOLEŻERÓW    83

Szwadron Elby    83

„Nie ma szwoleżerów”    86

W CZAS WOJNY I W CZAS POKOJU     90

Panowie: oficerowie i szeregowi    90

Kariery, awanse i „anse”    98

W garnizonie    101

Uciechy życia i dyscyplina    104

Trochę biurokracji    108

…konik pod nim hasa    111

Na wojence ładnie    112

BARWNY ICH STRÓJ     115

Gustowny blask    115

Granat z karmazynem   117

„La czapka”   120

Podoficerowie i oficerowie   122

Wyposażenie    124

Trębacze i muzykanci   126

Sztandary i znaki    129

SZABLE, LANCE, PISTOLETY     132

Szable    132

Broń palna   133

Lanca    136

„Robienie lancą”   139

SZWOLEŻERÓW ŻYCIE PO ŻYCIU   141

Pamięć minionej chwały   143 

Somosierry malowane i opisane    145

Późne wnuki    149

Kozietulsk i iinni   152

TABLICE   155

Instrukcje „robienia” lancą  regulaminu W. Krasińskiego   326

Bibliografia   330

Indeks nazwisk   336

Résumé   341

Summary   350