SPIS TREŚCI

Tom 1

 

KRÓLOWA WSZYSTKICH BRONI str. 5

 

INFANTERIA POLSKA 7

W cieniu kawalerii 7

W służbie poniewolnej 11

Szkoła Legionów 13

 

CZY POLACY GODNI SĄ BYĆ NARODEM… 15

Dzieci Północy 15

Za Wisłą 24

Odnawiając naddziadów sławę 29

Pod rozkazami „nieobyczajnego marszałka” 35

Niezdobyte twierdze 41

Nas Omulwią 44

Długi marsz pod Frydland 47

Organizacja pułków piechoty Księstwa Warszawskiego w latach 1806-1814

(schemat na rozkładówce między str. 48 a 49)

 

ORGANIZACJA ARMII KSIĘSTWA 50

Nil desperandum 50

Trzy Legie 54

Inspektor Fiszer 60

 

HISZPAŃSKA DYWIZJA 63

Za Pireneje 63

Od Almaraz do Ocaña 66

Fuengirola – Somosierra piechoty 72

 

ROK 1809 80

Groble falenckie 80

Na przekór niesławie 86

Obrona Wisły 87

Powstania w departamentach 91

Początek ofensywy 94

Galicyjscy ochotnicy 96

Klucz sandomierski 98

Krakowski tryumf 102

Pod francuskimi orłami 105

 

TABLICE 109