SPIS TREŚCI

MŁODA ARMIA (1806–1807) 5
Trzy legie 5
Pierwsze nominacje generalskie. Dyrekcja Wojny 11
Chrzest bojowy na Pomorzu 16

W MINISTERSTWIE, SZTABACH I GARNIZONACH (1807–1809) 18
Ministerium Wojny 18
Sztab Generalny i inspektorzy 21
Adiutanci 24
Nowi generałowie 27
Reorganizacja legii 30

WOJNA Z AUSTRIĄ I ROZBUDOWA ARMII (1809-1812) 34
Od Raszyna do Krakowa 34
Reorganizacja armii i dalsze nominacje 37
Przygotowania do „drugiej wojny polskiej” 43
W służbie eskulapa 45
W V Korpusie i w Wielkiej Armii 47

Z SZABLĄ I BAGNETEM W BÓJ (1812-1814) 53
Od Miru do Berezyny 53
Zbrojny feniks 59
Najwierniejszy sojusznik 68
Garść refleksji 69
ARMII ŚWIETNOŚĆ ZEWNĘTRZNA 71
Generalskie wężyki 71
Akselbanty adiutantów 75
W sztabie i Ministerium Wojny 77

ORDERY GENERAŁÓW I ADIUTANTÓW (Tadeusz Jeziorowski) 82
Ordery polskie 82
Dekoracje napoleońskie 87

TABELE – generałowie Księstwa Warszawskiego i w obcej służbie 97

TABLICE 101

Bibliografia 292

Indeks nazwisk 299
 
Résumé 303
 
Summary 310
 
Zusammenfassung 318