SPIS TREŚCI

ARTYLERIA – BÓG WOJNY 5

Rewolucja przed rewolucją 5

Bronie techniczne Napoleona 7

Przeciwnicy Wielkiej Armii 8

 

DZIAŁO 11

Armaty 11

Moździerze 11

Granatniki (haubice) 12

Pociski 12

Narzędzia 14

„Prockary”, kiesony” i kuźnie 15

 

OGIEŃ I RUCH 17

Obsługa dział 17

Rodzaj strzałów 19

Efekty ognia 20

Okropności wojny 21

Taktyka artylerii 22

Ruch 25

 

ARTYLERIA POLSKA 27

Rok 1807 – trudne początki 27

W Księstwie Warszawskim 30

Po pierwsze armaty 31

Nauczyciele Francuzi 34

Panowie oficerowie 36

Uczone szkoły 39

Do Hiszpanii 41

Najmłodsze dziecko 42

 

PIERWSZY EGZAMIN – WOJNA 1809 45

Raszyn 45

Nie przejdą Wisły! 48

Pod Zamościem i Sandomierzem 50

Zwycięski koniec 51

 

LATA 1809–1811, OD WOJNY DO WOJNY 53

Zmiany czasu pokoju 53

Inżynierowie, saperzy, pontonierzy 54

Pociągi i rzemieślnicy 55

Nadwiślański „trójkąt” i „bulwar” 56

Wejdą, nie wejdą? 58

Artyleria pułkowa 61

Będzie wojna 63

Prochu i żelaza! 64

Jechać, ale jak? 66

 

ROK 1812 – BÓG Z NAPOLEONEM, NAPOLEON Z NAMI 67

Marsz V Korpusu 67

Śladem przodków – Smoleńsk 70

Możajsk – bitwa gigantów 72

Boje za Moskwą 75

Początek odwrotu 77

Marsze Dąbrowskiego 79

„La Bérézina” 80

„Hiszpanie” w Rosji 82

Relikwie na kołach 83

 

ROK 1813 – OD KLĘSKI DO KLĘSKI 85

Droga do Saksonii 85

Lipsk – „bitwa narodów” 87

Obrona twierdz 89

W „Gibraltarze Bałtyku” 91

Za Ren 93

 

ROK 1814 – OSTATNIE BOJE 95

W Szampanii i w Paryżu 95

 

UBIORY I SPLENDORY 97

 

ZAKOŃCZENIE 101

 

TABLICE 104

 

Bibliografia 206

 

Indeks nazwisk 210

 

Résumé 212

 

Sumary 217

 

Zusammenfassung 223