Wstęp   5

ORDERY NAPOLEOŃSKIE   7
Legia Honorowa   7
Order Królewski Korony Żelaznej   47
Order Cesarski Zjednoczenia   55
Order Królewski Korony Westfalskiej   61
Order Królewski Obojga Sycylii   65
Order Królewski Hiszpanii   75

ORDERY BAWARSKIE   81
Domowy Rycerski Order Świętego Huberta   81
Order Wojskowy Maksymiliana Józefa   85
Order Lwa Palatyńskiego   87

ORDER SASKI   95
Królewski Saski Order Wojskowy Świętego Henryka   95

ORDERY POLSKIE   107
Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego (Virtuti Militari)   107
Order Orła Białego   129
Order Świętego Stanisława   141

Ordery generałów Księstwa Warszawskiego – tabela   147

Ordery generałów w służbie obcej – tabela   149

Skróty użyte w tabelach   149

Indeks nazwisk   150

Bibliografia   156

Spis ilustracji   161