Start  /  Aktualna oferta  /  Pocztówki  /  Mundur polski 1797-1815 część 2

 

Mundur Polski 1797-1815 część 2


  •  90 pocztówek; seria 11-20; pocztówki nr 91-180 

                   

 

Druga część kolekcji pocztówek Mundur Polski 1797-1815 składa się z serii o numerach 11-20. Na awersie kart znajdują się ilustracje konnych i pieszych autorstwa malarza Ryszarda Morawskiego wybrane z wydanych przez nas albumów jego autorstwa: Legiony Polskie we Włoszech, Piechota (tom 1-2), Generałowie, adiutanci, sztab oraz publikowane po raz pierwszy - przedstawiające kawalerię Księstwa Warszawskiego (strzelcy konni, kirasjerzy, huzarzy i krakusi). Sposób opracowania rewersów tych kart ponumerowanych od nr 91 do 180 jest identyczny, jak w części 1. Rewers został zaprojektowany tak, aby karta spełniała dwa zadania: miała charakter kolekcjonerski i mogła być użyta jako karta pocztowa. Opis awersu pocztówki został podany w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim. Każda seria składa się z 9 pocztówek w osobnym etui. Na etui jest podany spis zawartości danej serii w języku polskim i angielskim.

ZAMÓW

Kolekcję można kupić w zestawie z ciekawą publikacją Mundur na pocztówce. Żołnierz polski epoki napoleońskiej na kartach kolekcjonerskich poświęconą autorom ilustracji i wydawcom kart z 7 krajów europejskich publikującym w XX i XXI wieku. Z polskich autorów omawianych ilustracji można wymienić chociażby takie znane nazwiska jak Zygmunt Rozwadowski, Bronisław Gembarzewski, Stanisław Gepner, Ryszard Morawski czy Maria Gabryś-Orłowska. ZAMÓW

 

 


 

:: SERIA  11

0091   Legiony Polskie we Włoszech   Generał dywizji Jan Henryk Dąbrowski, 1798

0092   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby   Naczelny lekarz Michał Bergonzoni, 1807-1812

0093   Księstwo Warszawskie    Piechota    Generał brygady Stanisław Fiszer, inspektor generalny piechoty, 1809

0094    Księstwo Warszawskie    1. pułk strzelców konnych    Strzelec kompanii wyborczej, 1807-1814

0095    Legia Naddunajska    Piechota    Dobosz i fizylier, 1799/1800

0096   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Pułkownik Franciszek Morawski, szef sztabu dywizji, 1812

0097   Księstwo Warszawskie   5. pułk piechoty    Oficer  i woltyżer, 1810-1811

0098   Księstwo Warszawskie    10. pułk huzarów    Jan N. Umiński, dowódca pułku 1809-1813

0099   Księstwo Warszawskie   Pułk krakusów    Dowódca Józef Dwernicki, 1814


 

:: SERIA  12

0100   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Generał dywizji książę Józef  Poniatowski, 1809-1813

0101   Legiony Polskie we Włoszech    Generał brygady Józef Wielhorski, 1798

0102   Wojsko Polskie 1806/1807    Pułkownik Antoni P. Sułkowski, szef 1. pułku piechoty

0103   Księstwo Warszawskie   1. pułk strzelców konnych    Oficer niższy, 1809

0104   Legia Naddunajska   Jazda    Rotmistrz Berek Joselewicz, 1800

0105   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Major Łukasz Biegański, szef sztabu I Legii, 1807

0106   Księstwo Warszawskie   5. pułk piechoty    Poczet sztandarowy chorągwi 5. pułku piechoty

0107   Księstwo Warszawskie   10. pułk huzarów    Szef kompanii wyborczej, 1812

0108   Księstwo Warszawskie   Pułk krakusów    Kapitan Ignacy Szumlański, 1814


 

:: SERIA  13

0109   Legiony Polskie we Włoszech    Adiutant generała dywizji, 1798

0110   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Naczelny chirurg Księstwa Warszawskiego Franciszek L. Lafontaine, 1810

0111   Wojsko Polskie 1806/1807    Fizylier i woltyżer 8. pułku piechoty, 1807

0112   Księstwo Warszawskie   1. pułk strzelców konnych    Szef szwadronu Ignacy F. Stokowski, 1806

0113   Legia Naddunajska    Jazda    Ułan, 1801

0114   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Fligeladiutant przy boku Fryderyka Augusta I, króla saskiego i księcia warszawskiego, 1809

0115   Księstwo Warszawskie   5. i 6. pułk piechoty    Fizylierzy, 1807-1813

0116   Księstwo Warszawskie   10. pułk huzarów    Trębacz, 1809-1814

0117   Księstwo Warszawskie   Pułk krakusów    Krakus z buńczukiem, 1814


 

:: SERIA  14

0118   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Generał dywizji Józef Zajączek

0119   Legiony Polskie we Włoszech    Piechota    Kapitanowie Benedykt J. Łączyński i Józef Drzewiecki, 1799

0120   Księstwo Warszawskie   1. pułk strzelców konnych    Podoficer ze sztandarem

0121   Legia Polsko-Włoska    Piechota    Muzykant 3. pułku i woltyżer 1. pułku, 1807

0122   Księstwo Warszawskie    13. pułk huzarów    Józef Toliński, dowódca pułku 1809-1813

0123   Księstwo Warszawskie   9. pułk piechoty    Oficer grenadierów i grenadier, 1810

0124   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Kapitan Ludwik Sczaniecki, adiutant generała Jana H. Dąbrowskiego, 1810

0125   Wojsko Polskie 1806/1807    Kapitan I Legii „Warszawskiej” księcia J. Poniatowskiego, 1807

0126   Legia Naddunajska    Artyleria konna    Trębacz, 1800


 

:: SERIA  15

0127   Legiony Polskie we Włoszech    Jazda    Oficer 2. kompanii I szwadronu, 1799

0128   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Generał dywizji Jan Henryk Dąbrowski, 1806

0129   Wojsko Polskie 1806/1807    Saper III Legii „Poznańskiej” gen. J. H. Dąbrowskiego

0130   Księstwo Warszawskie    4. pułk strzelców konnych    Wojciech Męciński, dowódca pułku 1807-1808

0131   Legia Naddunajska    Artyleria konna    Kanonier, 1800/1801

0132   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Porucznik Feliks Szymanowski, adiutant generała Pawła A. Sułkowskiego, 1810

0133   Księstwo Warszawskie   9. pułk piechoty    Hornista woltyżerów i sierżant fizylierów, 1812

0134   Księstwo Warszawskie   13. pułk huzarów    Huzar kompanii wyborczej, 1810

0135   Polskie Oddziały na San Domingo    Żołnierz 2. półbrygady polskiej, 1803; Oficer I batalionu 2. półbrygady polskiej, 1803


 

:: SERIA  16

0136   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Pułkownik Florian Kąsinowski, 1810

0137   Legiony Polskie we Włoszech    Jazda    Ułan 2. kompanii I szwadronu, 1799/1800

0138   Księstwo Warszawskie   1. pułk piechoty    Pułkownik, 1813 i oficer grenadierów, 1809

0139   Księstwo Warszawskie   4. pułk strzelców konnych    Szaser kompanii wyborczej, 1810-1813

0140   Polskie Oddziały na San Domingo    Oficer grenadierów 3. półbrygady polskiej, 1802;

Fizylier 2. półbrygady polskiej, 1803

0141   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Pułkownik Ludwik Kicki, adiutant ks. J. Poniatowskiego, 1812

0142   Księstwo Warszawskie   10. pułk piechoty    Henryk Ig. Kamieński, dowódca pułku 1811-1813

0143   Księstwo Warszawskie    14. pułk kirasjerów    Stanisław Małachowski, dowódca pułku 1809-1812

0144   Legia Północna    Strzelec i oficer 1. pułku, 1806/1807


 

:: SERIA  17

0145   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Oficer ordynansowy gidów, 1809

0146   Legia Polsko-Włoska    Jazda    Oficer sztabowy (major), 1807/1808

0147   Księstwo Warszawskie   12. pułk piechoty    Oficer woltyżerów  i oficer grenadierów

0148   Księstwo Warszawskie    14. pułk kirasjerów    Kapitan Feliks Szymanowski, 1813

0149   Księstwo Warszawskie   17. pułk piechoty    Tamburmajor, 1809 i tambour maître, 1811

0150   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Kapitan Antoni Potocki, adiutant ks. J. Poniatowskiego, 1809

0151   Księstwo Warszawskie   1. pułk piechoty    Oficer woltyżerów, 1807-1809 i woltyżer, 1810-1812

0152   Księstwo Warszawskie    4. pułk strzelców konnych    Szaser kompanii centralnej, 1810

0153   Legiony Polskie we Włoszech    Piechota    Kapitan II batalionu 2. Legii, 1799


 

:: SERIA  18

0154   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Szef sztabu Legii (pułkownik), 1807

0155   Pułk Piechoty Liniowej Polskiej    Tamburmajor i dobosz fizylierów, 1806/1807

0156   Księstwo Warszawskie    5. pułk strzelców konnych    Kazimierz Turno, dowódca pułku 1806-1810

0157   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Oficer gidów, 1809

0158   Księstwo Warszawskie    Gwardia Narodowa    Tamburmajor i sierżant fizylierów warszawskiej gwardii narodowej 

0159  Księstwo Warszawskie   13. pułk piechoty    Franciszek Żymirski, dowódca pułku 1811-1813

0160   Legiony Polskie we Włoszech   Artyleria    Kapitan Maurycy Hauke, 1802

0161   Księstwo Warszawskie   1. pułk piechoty    Grenadier, 1810

0162   Księstwo Warszawskie   14. pułk kirasjerów    Adiutant major, 1809-1810


 

::  SERIA  19

0163   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Generał brygady Michał Radziwiłł, 1812

0164   Legia Naddunajska    Pontonier Armii Renu, 1800/1801

0165   Księstwo Warszawskie   2. pułk piechoty    Stanisław Potocki, dowódca pułku 1807-1809

0166   Księstwo Warszawskie    5. pułk strzelców konnych    Zygmunt Kurnatowski, dowódca pułku 1810-1813

0167   Pułk Piechoty Liniowej Polskiej    Porucznik i grenadier, 1806/1807

0168   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Gid, 1809

0169   Księstwo Warszawskie   14. pułk kirasjerów    Kirasjer, 1809-1812

0170   Księstwo Warszawskie    Gwardia Narodowa    Oficer grenadierów i grenadier krakowskiej gwardii narodowej, 1811

0171   Księstwo Warszawskie   15. pułk piechoty    Podpułkownik Maciej Rybiński, szef batalionu 1812-1813


 

:: SERIA  20

0172   Legia Naddunajska    Dowódca generał brygady Karol Kniaziewicz, 1800/1801

0173   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Generał brygady Jan Krukowiecki, 1813

0174   Księstwo Warszawskie    Weterani    Pułkownik weteranów i weteran, 1810/1811

0175   Księstwo Warszawskie    5. pułk strzelców konnych    Trębacz, 1807-1813

0176   Księstwo Warszawskie   17. pułk piechoty    Józef Hornowski, dowódca pułku 1809-1812

0177   Księstwo Warszawskie   Generałowie, adiutanci, sztaby    Trębacz gidów, 1809

0178   Pułk Jazdy Polskiej    Podporucznik i porucznik, 1806/1807

0179   Księstwo Warszawskie    5. pułk strzelców konnych    Major Jan Maksymilian Fredro, 1812

0180   Księstwo Warszawskie   2. pułk piechoty   Dobosz grenadierów i tamburmajor, 1808