Start  /  Aktualna oferta  /  Pocztówki  /  Mundur Polski 1797-1815 część 1

MUNDUR POLSKI 1797-1815 część 1

 

  • serie 1-10 (pocztówki nr 1-90)   

        

 

Dla osób interesujących się epoką napoleońską i dla kolekcjonerów barwnej ilustracji wydaliśmy w 2010 r. pocztówki pod ogólnym tytułem MUNDUR POLSKI 1797-1815.  Ilustracje autorstwa Ryszarda Morawskiego na awersach kart pocztowych to wybór z albumów serii Wojsko Polskie w służbie Napoleona: Legia Nadwiślańska. Lansjerzy Nadwiślańscy i Gwardia: szwoleżerowie, eklererzy, Tatarzy  i grenadierzy oraz  serii Wojsko Księstwa Warszawskiego: Artyleria, inżynierowie, saperzy i Ułani, gwardie honorowe, pospolite ruszenie, żandarmeria konna (tom 1-2).

Zbiór liczy 90 kolorowych kart pocztowych i jest podzielony na 10 serii, każda w osobnym etui, na którym widnieje spis zawartości danej serii w języku polskim i angielskim. Karty i serie są numerowane. Każda seria składa się z 9 pocztówek.

Rewers został zaprojektowany tak, aby karta spełniała dwa zadania: miała charakter kolekcjonerski i mogła być użyta jako karta pocztowa. Opis awersu pocztówki został podany w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

 

 

ZAMÓW

 

 


 

:: SERIA 1

0001 Księstwo Warszawskie * Minister Wojny i Naczelny Wódz książę Józef A. Poniatowski
0002 Legia Nadwiślańska * Piechota * Pułkownik Mikołaj Kąsinowski, 1808
0003 Księstwo Warszawskie * Artyleria piesza * Oficer niższy, 1810
0004 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Trębacz, 1810-1814
0005 Księstwo Warszawskie * 18. pułk ułanów * Dowódca pułku Karol Przeździecki, 1813
0006 Legia Nadwiślańska * Piechota * Oficer orłowy i oficer grenadierów, 1808-1813
0007 Księstwo Warszawskie * Artyleria konna * Oficer niższy, 1808-1809
0008 Gwardia Napoleona * 3. pułk eklererów-lansjerów * Oficer niższy Alojzy Gadon, 1814
0009 Legia Nadwiślańska * Piechota * Woltyżer, po 1808


 

:: SERIA 2

0010 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Pułkownik Wincenty hr. Krasiński
0011 Księstwo Warszawskie * Artyleria konna * Oficer wyższy, 1808-1809
0012 Legia Nadwiślańska * Piechota * Oficer niższy grenadierów, 1813
0013 Księstwo Warszawskie * 2. pułk ułanów * Oficer kompanii wyborczej
0014 Księstwo Warszawskie * 18. pułk ułanów * Trębacz, 1813
0015 Księstwo Warszawskie * Artyleria pułkowa * Kanonier I klasy, 1811
0016 Legia Nadwiślańska * Piechota * Saper pułkowy
0017 Gwardia Napoleona * 3. pułk eklererów-lansjerów * Wachmistrz, 1813-1814
0018 Księstwo Warszawskie * Pospolite ruszenie * Pocztowy chorągwi województwa kaliskiego, 1806


 

:: SERIA 3

0019 Legia Nadwiślańska * Piechota * Generał brygady Józef Chłopicki
0020 Księstwo Warszawskie * 9. pułk ułanów * Podoficer kompanii wyborczej
0021 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Gros-major Pierre Dautancourt
0022 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Trębacz 7. pułku
0023 Księstwo Warszawskie * Artyleria piesza * Oficer wyższy, 1810
0024 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Wachmistrz, 1807-1809
0025 Księstwo Warszawskie * 1. pułk ułanów * Ułan kompanii wyborczej, 1814
0026 Księstwo Warszawskie * Pociągi wojskowe (tabory) * Szeregowy pociągów (zwoszczyk), 1807
0027 Legia Nadwiślańska * Piechota * Grenadier, po 1808


 

:: SERIA 4

0028 Księstwo Warszawskie * Artyleria piesza * Pułkownik Jakub Redel, 1810
0029 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Pułkownik Ignacy F. Stokowski z 7. pułku, 1812
0030 Księstwo Warszawskie * 2. pułk ułanów * Oficer sztabowy, 1809-1812
0031 Księstwo Warszawskie * 17. pułk ułanów * Trębacz, 1812
0032 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Wachmistrz, 1812
0033 Gwardia Napoleona * 3. pułk szwoleżerów-lansjerów * Oficer wyższy, 1812-1813
0034 Księstwo Warszawskie * Korpus Inżynierów i Saperów * Dozorca arsenału, 1810
0035 Gwardia Napoleona * Batalion grenadierów pieszych * Oficer wyższy, 1813
0036 Legia Nadwiślańska * Piechota * Fizylier, 1812


 

:: SERIA 5

0037 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Szef szwadronu Jan Kozietulski
0038 Księstwo Warszawskie * Artyleria konna * Oficer niższy Wiktor Święcicki, 1810
0039 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Porucznik, 1808
0040 Księstwo Warszawskie * Gwardia Honorowa * Trębacz gwardii wileńskiej, 1812
0041 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Adiutant podoficer sztabu Jan P. Chojnacki, 1811
0042 Gwardia Napoleona * 3. pułk szwoleżerów-lansjerów * Szef szwadronu Ambroży Skarżyński, 1812-1813
0043 Gwardia Napoleona * Szwadron Tatarów litewskich * Oficer, 1812
0044 Księstwo Warszawskie * 20. pułk ułanów * Ułan kompanii wyborczej, 1813
0045 Legia Nadwiślańska * Piechota * Grenadier


 

:: SERIA 6

0046 Księstwo Warszawskie * Ułani * Generał dywizji Ludwik Pac, 1814
0047 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Oficer orłowy szwadronu Elby, 1814-1815
0048 Księstwo Warszawskie * Artyleria piesza * Szef batalionu, 1807
0049 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Lansjer, 1805-1807
0050 Księstwo Warszawskie * Pospolite ruszenie * Sztandarowy chorągwi woj. gnieźnieńskiego, 1806/1807
0051 Księstwo Warszawskie * Artyleria pułkowa * Saper pułku piechoty
0052 Gwardia Napoleona * Szwadron Tatarów litewskich * Oficer, 1812
0053 Legia Nadwiślańska * Piechota * Trębacz woltyżerów 2. pułku
0054 Księstwo Warszawskie * 11. pułk ułanów * Dowódca pułku Adam hr. Potocki, 1812


 

:: SERIA 7

0055 Legia Nadwiślańska * Piechota * Generał brygady Mikołaj Bronikowski
0056 Księstwo Warszawskie * 17. pułk ułanów * Oficer niższy, 1813
0057 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Szef szwadronu Tomasz Łubieński
0058 Księstwo Warszawskie * Artyleria konna * Trębacz, 1810
0059 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Lansjer, 1813
0060 Księstwo Warszawskie * 2. pułk ułanów * Szef szwadronu (kompanii wyborczej), 1807
0061 Gwardia Napoleona * 3. pułk eklererów-lansjerów * Porucznik Wincenty Toedwen, 1814
0062 Gwardia Napoleona * Batalion grenadierów pieszych * Grenadier, 1813
0063 Księstwo Warszawskie * 12. pułk ułanów * Dowódca pułku Gabriel Rzyszczewski, 1812


 

:: SERIA 8

0064 Księstwo Warszawskie * Ułani * Generał dywizji Michał Sokolnicki, 1810
0065 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Pułkownik
0066 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Szwoleżer Jan P. Chojnacki, 1809
0067 Księstwo Warszawskie * Artyleria piesza * Oficer niższy, 1811
0068 Legia Nadwiślańska * Piechota * Oficer, 1812
0069 Gwardia Napoleona * 3. pułk szwoleżerów-lansjerów * Trębacz, 1812-1813
0070 Księstwo Warszawskie * Żandarmeria konna * Żandarm, 1812/1813
0071 Księstwo Warszawskie * 8. pułk ułanów * Dowódca pułku książę Dominik Radziwiłł, 1812
0072 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Adiutant podoficer


 

:: SERIA 9

0073 Księstwo Warszawskie * 17. pułk ułanów * Dowódca pułku Michał Tyszkiewicz, 1812
0074 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Pauker, 1810-1814
0075 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Podoficer orłowy (sztandarowy)
0076 Księstwo Warszawskie * Korpus Inżynierów i Saperów * Oficer niższy inżynierów Franciszek Koss, 1812
0077 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Szwoleżer, 1812
0078 Księstwo Warszawskie * 6. pułk ułanów * Oficer niższy
0079 Legia Nadwiślańska * Piechota * Grenadier, 1813
0080 Legia Nadwiślańska * Piechota * Tamburmajor i dobosz
0081 Księstwo Warszawskie * 11. pułk ułanów * Ułan kompanii wyborczej


 

:: SERIA 10

0082 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Oficer niższy Andrzej Niegolewski
0083 Księstwo Warszawskie * Artyleria konna * Szef szwadronu, 1808-1809
0084 Księstwo Warszawskie * 20. pułk ułanów * Ułan, 1813
0085 Lansjerzy Nadwiślańscy * Jazda * Lansjer kompanii wyborczej, 1808
0086 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Brygadier
0087 Księstwo Warszawskie * 8. pułk ułanów * Dowódca pułku K. Rozwadowski i szef szwadronu, 1810
0088 Legia Nadwiślańska * Piechota * Grenadier
0089 Księstwo Warszawskie * 9. pułk ułanów * Trębacz kompanii wyborczej, 1812
0090 Gwardia Napoleona * 1. pułk szwoleżerów * Oficer