Start  /  Aktualna oferta  /  Pocztówki  /  Józef Antoni Poniatowski 1763 - 1813 Publikacja pamiątkowa

KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI 1763 - 1813
Pamiątkowa publikacja wydana z okazji 250-lecia urodzin i 200-lecia śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

Seria 12 dużych barwnych kart pocztowych (format 210 x 148 mm) autorstwa malarza Ryszarda Morawskiego przedstawiających postać księcia w mundurach noszonych przez niego w latach 1807-1813 (9 pocztówek) oraz pamiątki po Naczelnym Wodzu, jakie zachowały się w polskich zbiorach muzealnych do naszych czasów (3 pocztówki). Każda karta na rewersie posiada opis w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.
Do kart pocztowych dołączona została broszura o objętości 16 stron. Zawiera ona artykuł Jana Ciałowicza o księciu Józefie Poniatowskim jako znakomitym dowódcy oraz krótki życiorys księcia w tłumaczeniu na język francuski, angielski i niemiecki. Całość zafoliowana (12 pocztówek + broszura we wspólnym etui).

Na okładce etui generał dywizji książę Józef Poniatowski w polskim mundurze paradnym używanym w latach 1809-1813.

 

ZAMÓW


 

Opis pocztówek:

1. Naczelny Wódz generał dywizji książę Józef Poniatowski w mundurze wielkim, 1809
2. Pamiątki po Naczelnym Wodzu: 1. Order Wojskowy Księstwa Warszawskiego (Virtuti Militari), krzyż wielki; 2-3. Gwiazda Orderu Wojskowego: haftowana i metalowa; 4. Order Legii Honorowej, krzyż wielki; 5-6. Gwiazda Orderu Legii Honorowej: haftowana i metalowa; 7. Naramiennik generała dywizji wg przepisu z 3 września 1810 r.; 8. Naramiennik - widok z boku; 9. Naramiennik Naczelnego Wodza
3. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w mundurze małym, w kurtce według wzoru ułańskiego, około 1809 r.
4. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w mundurze generalskim (z początku 1807 r. - na wzór munduru kawalerii narodowej sprzed 1795 r.) i furażerce - tzw. konfederatce, miękkiej czapce rogatej z barankowym otokiem
5. Pamiątki po Naczelnym Wodzu: 1-2. Pałasz z pochwą, XVIII w.; 3. Proporzec kwatery głównej z 1813 r.; 4. Proporzec kwatery głównej z 1807 r.; 5. Szarfa generalska, druga poł. XVIII w.
6. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w tzw. mundurze małym pierwszym wg przepisu z 3 września 1810 r.
7. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w mundurze małym wg przepisu z 3 września 1810 r. i w burce. W takim ubiorze Naczelny Wódz uczestniczył w swojej ostatniej bitwie – pod Lipskiem w październiku 1813 r.
8. Pamiątki po Naczelnym Wodzu: 1. Kurtka mundurowa (frak) typu francuskiego do ubioru zwyczajnego; 2. Frak generalski typu francuskiego; 3. Ostroga stalowa; 4. Szabla typu wschodniego; 5. Fragment pochwy srebrnej z monogramem księcia; 6. Para pistoletów skałkowych; 7. Jedna z fajek księcia
9. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w mundurze pozasłużbowym, w surducie i karmazynowej miękkiej czapce okrągłej (furażerce), po 1810 r.
10. Generał dywizji książę Józef Poniatowski we fraku dwurzędowym w tzw. mundurze małym drugim wg przepisu z 3 września 1810 r. (przepisowym nakryciem głowy w tym ubiorze był kapelusz stosowany)
11. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w mundurze małym, 1813
12. Generał dywizji książę Józef Poniatowski w tzw. mundurze małym drugim (fraku dwurzędowym) wg przepisu z 3 września 1810 r.