Wydawnictwo KARABELA
specjalizuje się w publikacjach o epoce napoleońskiej